7 Tháng Ba, 2022

Có hay không việc tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Trong bài viết trước, chúng ta đã đi tìm hiểu về diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kĩ, chúng ta sẽ thấy có nhiều thửa đất vẫn được tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn toàn hợp pháp. Vậy lý do là gì? Mời các bạn cùng Nhà F tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

 

Khái niệm về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất

tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Dành cho bạn nào chưa biết, theo luật Đất đai 2013, diện tích tối thiểu được phép tách thửa được quy định như sau:

 • Diện tích tối thiểu là diện tích của thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa (không tính chỉ giới xây dựng và hành lang an toàn giao thông) được quy định không được nhỏ hơn.
 • Theo điều 43d Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định: diện tích tối thiểu được phép tách thửa của 63 tỉnh thành là khác nhau. Diện tích này được UBND của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.

 

Vậy có trường hợp nào tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà vẫn được cấp sổ đỏ hay không?

giay chung nhan quyen su dung dat

Căn cứ khoản 1  điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Thứ nhất:

Thửa đất đã được hình thành trước khi văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

 • Thứ hai:

Thửa đất thuộc các trường hợp đáp ứng được các điều kiện cấp sổ đỏ được quy định theo điểm a, khoản 1, điều 99, điều 100, điều 101 luật Đất đai năm 2013 như sau:

 1. Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định sẽ được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có một trong các loại giấy tờ sau:
  • Những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất do các cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
  • Giấy bàn giao nhà tình thương, nhà tình nghĩa gắn liền với đất.
  • Giấy tờ về thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất .
  • Giấy tờ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, trong đó có xác nhận của UBND cấp xã xác nhận là đất đã được sử dụng trước ngày 15/10/1993.
  • Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật.
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở.
  • Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất do các cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp.
  • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
 2. Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nêu tại trường hợp 1 mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 1/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.
 3. Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 1/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp sổ đỏ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 4. Trường hợp 4: Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất như trong trường hợp 1 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp sổ đỏ cho thửa đất mới.

Như vậy qua bài viết trên, chúng ta đã biết thêm các trường hợp đặc biệt về việc tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật. Hy vọng bài viết mang lại nhiều giá trị cho bạn. Tại trang chủ Nhà F vẫn còn rất nhiều kiến thức hữu ích khác về bất động sản, mời bạn ghé qua tham khảo nhé!

Nhà F

In this article:
Share on social media:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram

More articles